Attacken 2018

Det som oftast nämns i våra noteringar är de större och mer stationära projekten. Parallellt har vi kontinuerligt våra ”Attackjobb”. I dessa projekt sätts våra anläggningsdykares kreativa förmåga verkligen på prov. Många gånger går uppdraget ut på att ta reda på vad som hänt eller hur det ser ut och sedan i samråd med beställaren enas om en lösning. Ibland är bristen på information den största utmaningen och den enskilt viktigaste säkerhetsaspekten vi måste ta hänsyn till.

Bland Attackjobben så sticker vattenkraftverken ut. Det är en i många avseende riskabel miljö och kräver noggrann samordning. Förutom noggrann planering och erfarenhet har vi på senare år kunnat få hjälp av en ROV. Roven kan ge en bild av vad vi har att vänta oss och därmed kunna förutse risker. Dessutom kan Roven utföra enklare arbeten. Kombinationen av modern teknik och erfarna yrkesmän är oslagbar i den här miljön som kan innehåll sug, vattenrörelser, höga höjder och besvärlig access till vattnet.

Attacken har vanligtvis med sig vårt stora dyksläp. Det är en 3,5 tons släpvagn som är rustad för två anläggningsdykare. Med ombytesmöjligheter och värme är det enorm hjälp för att bibehålla den operativa tiden vid t.ex. kall väderlek. Vagnen skapar förutsättningar för snabb mobilisering och en hög säkerhetsnivå. Vagnen, liksom Roven, har inspelningsmöjligheter av video. I vagnen kan också kommunikationen mellan ytan och dykaren spelas in, för full spårbarhet.

Så Attackprojekten är en ständigt pågående utmaning där få dagar upprepas innehållsmässigt.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse