Vi vill att du skall veta vad vi står för och vilket förhållningssätt vi har till våra projekt, medarbetare och vår omgivning.

”Tyck till om oss” är helt anonymt. Svaret kommer till oss i form av ett mail skickat från hemsidan. Vi kan inte spåra ursprunget. Din åsikt är ovärderlig, oavsett vilken relation du har med Tungdykargruppen, för att vi skall kunna förändra och förbättra. STDG står aldrig still!

För ytterligare information och förtydliganden kring denna sida kontakta:

marcus@stdg.se

Visselblåsarpolicy

Varför visselblåsa?

På MarCon-Gruppen i Sverige AB och samtliga dotterbolag Svensk sjöentreprenad i Malmö AB, Stockholms vattenentreprenader AB, Svenska tungdykargruppen AB, DYKAB i Luleå aktiebolag och Marcon teknik AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://marcongruppen.visslan-report.se

  

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom MarCon-Gruppen i Sverige ABs samtliga bolag. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

 

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

 

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl KB för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:


Fullständig visselblåsarpolicy: Visselblåsarpolicy

 

 

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse