Betongreparationer

Att hantera betong innebär alltid utmaningar, stora som små. En av de saker som präglar vår värld är de små marginaler vi har i samband med undervattensgjutningar. Det får helt enkelt inte strula. Ett kortare stopp eller misstag i hanteringen kan innebära stora gjutfel. Faktorer som i torr miljö kan hanteras.

Vid all nyproduktion kommer det att finnas ett behov av reparationer. Till det kommer hanteringen av t.ex. vattenlinjeerosion och påkörningsskador. På land finns en uppsjö av produkter för många olika specialfall. Under vattnet finns det betydligt färre. Helt naturligt, men för oss ganska frustrerande. En av de svåraste nötterna att knäcka har varit att få fram en betong som förutom goda egenskaper under vattnet också är frostbeständig. Vilket är nödvändigt då vi ofta jobbar i ”skvalpzonen” med omväxlande våt och torr miljö. Sedan några år har vi en leverantör som kan åstadkomma detta.

Likt inredningsartiklar visar bilderna en ”före- och efterbild” av vilket resultat vi kan åstadkomma. Nu är vägen fram till att få betongen på plats våra yrkesmäns förtjänst, men för dykare, armerare, timmermän och betongarbetare är tillgången till en trygg betong för undervattensbruk ovärderlig.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse