Fortum- Åsen. Ny pegelbrunn

Vi bygger en ny pegelbrunn åt Fortum, uppströms deras kraftverk i Åsen.

Vi använder oss av våran djupgrävare med ett grävdjup på 16 meter för att komma ner i slänten och planera till botten för kassun. Till hjälp har vi grävsysstemet i maskin för att ve

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse