FORTUM Hummelforsens Kraftverk

Som en del i vårt Ramavtal med Fortum och Bilfinger arbetar vi på nedströmssidan av Hummelforsens kraftverk. För att ta sig ner i vattnet måste vi firas ner genom en schakt på 20 meter innan vi når vattnet, därefter är det ytterligare 10 meter ner till botten där vi ska utföra arbetet.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse