FORTUM Kabelläggning

Vi har blivit kontrakterade av FORTUM för att lägga och spola ned en ny kraftkabel över Dalälven.

Den befintliga kabeln blev skadad i samband med muddringsarbeten tidigare i vår.
Båda kablarna skall spolas ned ca 1 meter i lös sandbotten.

Vid ena land

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse