Fortum – Mockfjäd

På uppdrag av Fortum monterar vi en Pegelbrunn som mäter vattennivån i dammen.

I projektet ingår bla. rensning av botten, bergdubbar, uv gjutning av fundament, berginjektering och sen fyll med ca 1500m3 bergkross kring brunnen.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse