Fortum – Svarthålsforsen

Vi byter ekstockarna som fungerar som tätningslister vid Svarthålsforsens kraftstation i Svarthålsforsens kraftstation.

Vi river de befitnliga slitna stockarna och ersätter med nya ekstockar.

I projketet borrar vi nya bultar ca 80 st, och byter ut totalt ca 50 löpmeter stock.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse