Framtiden flyttar in…..

Vet du var hydraulverket är? Är dykvagnen komplett? Hur länge är Infra 1 bokad? …….. alla dessa frågor….

STDG kommer att installera RCSA kontrollsystem i våra system. Det gör att vi kommer att få koll var våra system finns och larm om de flyttas. Dessutom sköter systemet om inventeringen, RFID teknik, så att vi kan se vad som fattas eller om något glömts kvar ute på arbetsplatsen med automatik. Med i paketet finns också styrda lås på containers och bodar vilket gör att vi kan kontrollera in- och utpassering.

Det här projektet är enormt, men i slutändan kommer vi förmodligen att ställa oss frågan : – Hur klarade vi oss förut?

Den nyutvecklade controllern är så finurlig att den även kan fungera som ett komplett larmsystem för t.ex. mudderverket. Den kan hålla koll på och berätta för oss om t.ex. vatteninträngning, strömbortfall o.s.v.

Så 2019 kommer att bli året då STDG blev en del av Skynet….. :-), för er som gillar film. Systemet kommer att kommunicera med i första hand via telefonen. Så alla involverade i projekten kan vara delaktiga i materialhanteringen.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse