Gävle Hamn – Renovering kaj 7

Vi har fått i uppdrag av Gävle Hamn att bygga en ny kaj på 100 meter framför deras befitliga anäggning. I uppdraget ingår Rivning av bef kaj, pålning, spontning, gjutning av ny krönbalk och sanering av mark.

Vi har byggt klart hela kajen med mycket gott resultat , nu återstår bara asfaltering och lite VA!

 

Jobbet ska vara klart och besiktat under våren 2017

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse