KAJ 3 Kaj byggnation

Vi är med och bygger en 110 meter lång kaj utanför magasin 9 på Kaj 3, Frihamnen ,Stockholm.

I projektet ingår muddring av förorenade massor, spont arbeten, muddring för farled, sprängning, samt gjutning av en 110 meter ny krönbalk.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse