Kajbygge Kapellskär SH

På Stockholms hamns uppdrag uppför vi en ny spontkaj, reparationer, erosionsskydd och markarbeten i Kapellskärs hamn. I projektet kommer företagets alla grenar att vara inblandade samt flera av våra specialiserade ue. Jobbet, i likhet med många hamnjobb, kräver samordning med trafiken som kommer att pågå runt omkring arbetsplatsen. Både fartygs- och biltrafik ställer stora krav på arbetsplatsens utformning. Vi har på annan plats presenterat vårt nytillskott i form av en Volvo hjullastare. Denna blir en nyckelspelare när vi skall snabbt ställa om för att anpassa arbetsplatsen

.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse