Miljömuddring Nynäshamn

Från hösten -17 har vi varit engagerade i Nynäshamn med sugmuddring av raffinaderiets laguner. Vi jobbar med ett slutet system som startar med en långrävare på en stödbensponton. Grävaren håller i en hydraulisk slurrypump som dras som en släde över botten. Det innebär att slamningen hålls till ett minimum i samband med muddringen. Slammet leds sedan genom ett rörsystem via en flockningsstation in i geobags. Säckarna, placerade i en ”tät” bassäng, avvattnar sedimentet och vattnet leds sedan tillbaka till havet via reningsverket. Säckarna koncentrerar sedimentet vilket gör att volymen som skall efterbehandlas minskar avsevärt.

Projektet, som drivs som ett samarbete, med Nynäs raffinaderi innehåller många tekniska utmaningar men är ett mycket spännande projekt då fokus ligger på positivt miljöarbete. Metoden, att i ett slutet system hantera de blöta massorna, gör att även arbetsmiljön påverkas positiv. Exponeringen av massorna hålls på ett minimum för omgivningen.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse