Miljömuddring på Equinors raffenaderi i Mongstad, Norge

STDG muddringsavdelning har fått förtroendet att utföra en miljömuddring åt Equinor på deras raffenaderi i Mongstad, Norge. I dagarna så bygger vi upp ett system som består av en dragflowpump på ponton, polymeranläggning och slutligen geobags utlagda på en avvattningsplan med kontrollerat avlopp. Fördelarna med systemet är att hanteringen av sediment är helt sluten och medför liten grumling. Kombinationen av polymer och geobags innebär också att returvattnet innehåller ytterst små mängder restsediment. Förutom att risken för att exponera omgivande miljö är liten så är det slutna systemet optimalt ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Vi har mötts  på plats av en jättetrevlig och engagerad projektgrupp från Equinor. Alla är högt motiverade och har ett stort engagemang i att det ska bli en rationell och säker arbetsplats.

Nu är vi igång och muddrar för fullt. Animeringen nedan visar hur processen är uppbyggd.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse