MILMAN Miljömuddring – Höganäs

Vi muddrar sand i farleden till Höganäs, detta på uppdrag av MILMAN Miljömuddringar. Vi ansvarar för muddrring och transporter av muddrat material till deponi på land.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse