Monterat sättare i Trängslet

Under veckan har vi varit på Trängslets kraftstation och monterat sättare. Jobbet inleddes med rensning av grindarna från virke och grenar samt kontroll av sättarläget. Därefter monteras sättarna som är vid pass två m höga. Det är skönt, då det snabbt blir grundare för varje sättare som kommer på plats.

Djupet är alltid en försvårande faktor. Här är det  över 30 m vilket ställer speciella krav på säkerheten. I det här fallet förstärkte vi dyklaget ordentligt så att den enskilde dykaren slipper långvariga etappuppstigningar. Dessutom ökades  de förebyggande åtgärderna på med en stunds syrgas andning efter dyken. På plats fanns klargjord tryckkammare med operatör om olyckan skulle vara framme. I kammaren kan en olycksdrabbad dykare trycksättas och behandlas direkt på plats vilket kraftigt förbättrar läget i samband med flera typer av tryckskillnadsskador.

Nu gjorde hela dyklaget och dykledare en kanoninsats utan incidenter. Dessutom en jättestark insats från kranförarna som servade med sättare i en strid ström. Därmed kan underhållet på kraftstationen påbörjas bakom sättarna.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse