Muddring åt Envisan, Oskarshamn

På uppdrag av Envisan så jobbar vårt grävmudderverk i Oskarshamn. Det handlar om en miljömuddring där förorenat sediment tas bort från hamnen. Vår smidiga enhet har fått förtroendet att göra en insats längst inne i hamnen. Utmaningen, förutom att hålla slamningen till ett minimum, är att muddringen sker helt centralt i Oskarshamn med allt det medför i form av båtar och sommarlediga människor. Det kräver stor fingertoppskänsla hos våra maskinister och skeppare. Sedimentet läggs i en tät pråm som sedan fraktas till Ensvisans mottagningsanläggning för efterbehandling. Processen innebär att mycket lite av sedimentet exponeras.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse