Norrköpings Hamn – Sugmuddring farleder

På uppdrag av Norrköpingshamn utför vi sugmuddring av farleder och inseglingsrännor in till kajer och hamnar. Under åren har sediment från älv och strömmar byggts på och gjort farleden in till Norrköping grundare och grundare.

Vi har byggt ihop ett ledningsnät på nästan 1 mil för att transportera massorna från botten upp till deponi området. Iom denna lösning undviker vi 100tals tunga transporter av muddermassor på land och väg.

Uppdraget är en underhållsmuddring och var ursprungligen på 250.000 m3 botten sediment.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse