Nynäshamn kaj 1, Gotlandskajen

I dagarna drar igång nästa etapp på kaj 1 i Nynäshamn på uppdrag av Stockholms hamnar. Projektet är uppdelat på en del i vår där vi skall bättra på erosionsskyddet med gabioner. I höst skall vi genomföra extra skyddsåtgärder närmare rampen med ny spont och mer gabioner. Allt syftar till att vidmakthålla hög säkerhet för Gotlandstrafiken. Alla delar i jobbet skall utföras så att inte trafiken störs.

Vi provar ett system med färdigpackade gabioner som höjer säkerheten vid både hanteringen på land och framför allt vid placeringen på botten som styrs av dykare. Arbetet utförs från vårt mudderverk kompletterat med dykeri. Som avslutning så klarramar vi hamnen för att kunna säkerställa rätt djup för färjorna.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse