Nytt hamnmagasin i Köping

Köpings hamn bygger ett nytt hamnmagasin på 6400 m2. STDG Infra är i full gång med jobbet som inledningsvis innehåller mycket grundläggning för att magasinet skall ha en solid grund att stå på. Grundläggning är spännande då det alltid finns en liten osäkerhetsfaktor, även om underlagen är väl genomarbetade, om vad som  dyker upp i underjorden. Så en noggrann bedömning av den inledande pålningen görs för att säkerställa magasinets beständighet över tid. Så för en tid framöver kommer det vara mycket fokus nedåt för att så småningom börja uppåt. Det är ett stort hus och många olika yrkesgrupper kommer att vara verksamma under byggnationen.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse