Packhusgatan – Vägbro och rodell STG INFRA

Vår Infra sektion hjälper Segermo med att bygga en vägbro och Rondell mitt i centrala Karlstad. Rodellen är speciell då den även ska verka som en stor fontän

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse