PEAB Holmön VA Ledning

Vi lägger, i uppdrag av PEAB en ny vattenförsörjning ut till Holmön i Umeå.

Det är 1,2mils vattenledning som skall läggas. Sedan tillkommer allt arbete på land.

För detta projekt var vi tvungna att använda oss av vårt mindre mudderverk då inget annat ku

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse