PEAB – Malung, Muddring, ledningsläggning

Vi grundlägger fundamentet för nya pumpstationen i Malung. Vi sköter urschaktningen av sponten med vår långgrävare, vi gräver även schakten och viktar samt sänker ledningarna.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse