Pollarbyten Stadsgårdskajen/Viking

I sitt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete har nu Stockholms hamnar gett oss uppdraget att byta ut och renovera ett antal pollare på Stadsgårdskajen i anslutning till Vikingterminalen. Många gånger ses nog pollaren som ett naturligt inslag i bilden av en hamn. Ibland kan de kanske upplevas som ett hinder vid en sen promenad hem från ett nöjesetablissemang. Verkligheten är att pollaren är en helt central del av säkerheten för passagerare och besättning samt personal i land. Pollarna är riktiga slitvargar och att ens försöka gissa sig till hur många ton en enskild pollare fått stå ut med under sin livslängd är omöjligt. Därmed är processen att vidmakthålla pollarnas status ett mycket viktigt jobb.

STDG har med åren utvecklat en kompetens som gör att pollarna kan bytas ut, nybyggas och renoveras med precision. Det innefattar komplicerade anslutningar av armering i befintlig kaj och grundläggning genom olika delar av de äldre kajkonstruktionerna. Jobbet utförs av yrkesarbetare med mångårig erfarenhet och känsla för de speciella omständigheter som råder vid renovering. (Framför allt att anpassa tänkt plan till verkligheten.) Arbetet sker mycket nära Stockholms Hamnar då arbetet kräver ständig kommunikation vart efter att projektet fortskrider.  Även i detta projekt sker arbetet under full normal drift av hamnen.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse