Sättarmontage i Höljes

Våra dykare har monterat sättare (Tätningar som möjliggör att utrymmet inne i kraftstationen kan torrläggas.) på uppströmssidan av Höljes kraftverk. Jobbet gick efter plan med en sättare per dyk. Den tillstötande faktorn vid kraftverket är djupet, 40 m. Det innebär att vi ökade på dyklaget, tryckkammare på plats och syrgas i förebyggande syfte. Dykningen genomfördes från vår dykvagn som är rustad för dessa djup.

Inför dykningen användes ROV (Fjärrstyrd miniubåt med kamera, sonar och griklo.) för att besiktiga arbetsförhållandena. ROV fanns sedan tillgänglig under jobbet som stöd. ROV operatörens arbete gör att många osäkerhetsfaktorer kan tas bort och göra riskanalysen betydligt bättre.

Sammantaget kan sägas att förutom dykarnas kompetens så är detta jobb ett kvitto på att goda samarbeten är en vinnare. Utan en engagerad och säkerhetsmedveten beställare, vilket vi i det här fallet i högsta grad har, och utan våra fantastiska samarbetspartners, kran och leverantör av dykmateriel, går det inte att genomföra ett sånt här jobb. Så tack vare alla inblandade på plats gick jobbet att genomföra på ett säkert och effektivt sätt.

 

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse