Segermo – Översvämningsskydd Arvika

Vi har fått den stora äran att delta i projektet med den nya översvämningsdammen i Arvika. Som ett unikt projekt i Sverige byggs en ny damm för att kunna reglera vatteflödet genom en sjö.

Arbetet är otroligt omfattande och vårt engamgemang är på topp, vi har stora delar av vår maskinpark på plats och snart hela vår Infra stryka. Detta är ett mångårigt projekt och vi ser med spänning fram emot varje ny etapp.

Just nu är dom första stora betong konstruktionerna under uppbyggnad och vi gjuter mer eller mindre varje vecka.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse