Skanska-Ledningsläggning Umeåälv

Vi schaktade två diken på Umeälvens botten i vilka vi sänkte tre stycken 400’s vattenledningar åt UMEVA och Volvo Lastvagnar. Vattenflöden i älven på över 600m3/sek var ingen ovanlighet så vi blev tvugna att anpassa dykningen efter extremt strömmande vatt

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse