Stenläggning i Dalälven

Som ett led i ombyggnad och förstärkningen av väg 293 norr om Borlänge är vi på plats med vårt mudderverk Sejt, bogserbåt och tippråm. Vi jobbar på uppdrag åt Svevia och i slutändan är Trafikverket beställare.

Jobbet innebär att vi förstärker älvslänten med bergmateriel. Bergfyllet lastas i tippråmen och tippas på grunt vatten därifrån dras det ut från strandkanten ner till ca 20 m djup. På de djupare avsnitten tippas inte materialet utan läggs ut med skopa.

Jobbet har rullat under vintern och kommer att pågå ytterligare en tid. Vi hade en period med riktigt tuff is, men med en kraftfull laginsats gick det att hålla igång jobbet. Mycket isbrytning blev det…..

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse