Stockholms Hamn – Stadsgårdskajen

Vi reparerar 40 pelare som håller upp kajen mellan Briak termianlen och Fotografiska Museet.

Pelarna är 1300mm i diameter och efter pågjutningen blir det nya måttet 1600. vi har special byggt formarna för detta projekt.

I projektet ingår även arbete med

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse