Stockholms Hamnar – Kaj renovering / byggnation av Stormpollare

Vi har på uppdrag av Stocholms Hamnar fått förtroendet att bygga två nya stormpollarfudament samt förstärka och säkra upp totalt 500 meter kaj i Frihamnen och Msthamnen.

I Projektet ingår grundläggning och borrning av pålar ner till 40 meter och vidare dubbning i berg, gjutning fundament, ankar plattor, dragsag, undergjutning, kulvert arbeten, byte pollare mm mm .

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse