Stockholms hamnar Söder Mälarstrand – Projektavslut

Som noterat tidigare så har vi åt Stockholms hamnar genomfört en renovering av kajen Söder Mälarstrand. Vi började borta vid Sjömansskolans fartyg Polfors och har sedan arbetat oss mot slussen. I slutet av maj gjöt vi det sista ishylsorna kring träpålarnas överdel mot betongen.

När vi tittade på jobbet så framstod alla fartyg som skulle behöva flyttas och de konsekvenser det skulle innebära för de boende som en av de största stötestenarna. Vi valde att prova att göra det med alla fartyg kvar på plats (några fick fendra ut sig från kajen, men fick i övrigt bli kvar på plats) och tack vare alla fantastiska människor som bor på Söder har det gått bra. Så vi har, med de boendes hjälp, kunnat genomföra projektet med minimal påverkan av vardagen på plats. Kontakten med folket vid Söder Mälarstrand har varit mycket positiv med stor förståelse för vårt uppdrag.

Så sammanfattningsvis ett stort tack till alla som påverkats av oss – ni har gjort projektet möjligt.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse