Uppdatering hamnmagasin Köping

Nu börjar vi komma mot slutet i Köping. Nu reser sig ett nytt och stiligt hamnmagasin mot höjden. Lite plåtarbeten återstår på väggarna, elen är snart färdigdragen och sedan skall asfalt läggas på golvet.

Ett stort tack till alla specialister som krävts för att åstadkomma något som vi skall kunna lämna över till beställaren med varm hand.

 

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse