Vi reser norrut – Skellefteå

Trots vårens omständigheter så pågår förberedelserna inför årets arbeten i Skelleftehamn. Ett utmanande projekt åt Skellefteå hamn där Skanska håller samman projektet och vi gör jobbet till sjöss. Syftet är att skapa mer mark i hamnen och att underhållsmuddra delar av hamnen.

Miljön har högsta prioritet och inledningsvis kommer våra insatser att vara inriktade på att skydda omgivningen, länsgardiner och bubbellänsar. Åtgärderna syftar till att begränsa spridningen av slam till själva arbetsområdet och därmed skydda omgivande områden. Vi kommer att muddra och lägga ut massor med  grävmudderverk och tipponton.

Projektet genomförs i samverkansform vilket verkligen är stimulerande för oss. Efter de inledande planeringsträffarna och mötena med gruppen så känns det som helt rätt väg att gå, där alla parter är inriktade på att leverera ett gott slutresultat.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse