Vi bygger och underhåller infrastruktur längs med de naturliga vattenvägarna. Från vattenmagasinen vid foten av fjällkedjan, längs med älvarna till hamnarna ut med kusten. Dammar, kraftverk, broar och kajer i hela landet är vår hemmaplan.

Svenska Tungdykargruppen är en trygg partner när det gäller platsgjuten betong både som huvudentreprenör och UE. Vårt fokus är ett gott hantverk och samverkan.

Vattenmagasin, älvfåror, kanaler, hamnar och farleder kräver återkommande underhåll för att vidmakthålla flöden, djup och tillgänglighet. Vår utrustning är anpassad för lastbilstransport och når dit de havsgående mudderverken hindras av geografin.

Vi har ett unikt kunnande när det gäller hanteringen av förorenade sediment. Sugmuddring i olika former kombinerat med flockning och geobags har varit framgångsrikt i några riktigt besvärliga projekt.

Anläggningsdykaren måste vara en mångsysslare och gripa över många olika hantverk. Fokus är platsgjuten betong i samverkan med infraavdelningen, men service av vattenkraftverk och ledningsarbeten är lika naturliga uppdrag.

Vår utrustning är mobil och utrustad för att kunna fungera med god uthållighet även under den kalla årstiden.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse