STDG och Storskogen

Den 10 januari gick Storskogen in som majoritetsägare i Svenska Tungdykargruppen. För STDG innebär det fantastiska möjligheter när vi nu går in i tjugotalet. Vår strävan har aldrig varit att expandera som ett självändamål utan som tillväxt baserad på kompetens. Avdelningarna muddring, infra och dykeri är idag rustade till tänderna kompetensmässigt. Vårt gäng omfattar så många olika skrån med ett samlat hantverkskunnande långt utöver vad som är möjligt att beskriva med ord. Det måste upplevas.

Att ingå i koncernen Storskogen innebär att vi fullt ut kan koncentrera oss på att utveckla vår kompetens och därmed vår förmåga. En förmåga som krävs när vi skall möta samhällets krav på utbyggd och uppdaterad infrastruktur samt hanteringen av förorenade vattenområden. Vi har under ett antal år utvecklat metoder för att, med liten spridning, ta upp och binda förorenat sediment. Naturligtvis är målet att få bort föroreningarna från naturen, men vi har också sett att tillgången till ett bundet och avvattnat sediment kan innebära att det uppstår en råvara. De ämnen som tidigare varit oåtkomliga på sjöbotten och varit giftiga för omgivningen kan utgöra råmaterial för bl.a. kemi-, batteri- och stålproduktion. Dagens förbränningsteknik gör det dessutom möjligt att bränna ett energirikt slam där energin kan återföras till processen och de giftiga ämnena hanteras via rökgasrening.

Så sammantaget är vi nu supertaggade. Tillsammans med Storskogen kommer vi att kunna fortsätta möta dagens efterfrågan och förbereda oss inför framtida utmaningar.

https://www.storskogen.com/

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Nyhetsarkiv

Fler nyheter

STDG och Storskogen

Den 10 januari gick Storskogen in som majoritetsägare i Svenska Tungdykargruppen. För STDG innebär det fantastiska möjligheter när vi nu går in i tjugotalet. Vår

Läs mer »

Yrkesmässa i Mora

Nu i veckan var vi inbjudna av Mora kommun till en yrkesmässa i Mora. Ett jätteroligt projekt som hade samlat en riktigt bred samling hantverk

Läs mer »