Likt alla verksamheter har vi våra styrkor och svagheter, men

 

det finns ingen gräns för hur mycket bättre vi kan, och vill, bli

ur alla oönskade händelser går det att hitta uppslag till förbättringar

alla skall ha möjlighet att delta i förbättringsarbetet

 

Det snabbaste sättet är att använda avvikelseknappen på samma sida som den här presentationen.

Alla kan lämna in avvikelser och det kan gälla allt i vår verksamhet, inte bara incidenter och olyckor.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse