STDG:s ledningssystem är certifierat i förhållande till gällande standards för Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö. Certifieringen är ett kvitto på en långsiktig strävan att ständigt förbättra verksamheten.

Ledningssystemets fokus är den dagliga produktionen. Att integrera K, M och A aspekterna hela vägen ut i varje del av projekten är en utmaning, men å andra sidan den enda möjligheten att få en verklig kontroll över helheten. Genom att ge platschefer och arbetsledare stor delaktighet i KMA arbetet så sker också projektanpassningen mer organiskt. Att ha en projektunik anpassning är helt avgörande för en effektiv samverkan med uppdragsgivare.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse