Läs igenom policy, värdegrund och Storskogens uppförandekod så får du den god bild av hur vår verksamhet är organiserad och vad som förväntas av dig.

Klicka på bilderna

Varje projekt har en, eller fler, arbetsberedningar och riskanalyser som du skall läsa igenom, diskutera och när du känner att du är nöjd med planeringen så signerar du. Här finns ett exempel:

Klicka på bilderna

På arbetsplatsen kommer det att finnas mer information från t.ex. beställare och huvudentreprenör. Det är viktigt att du sätter dig in i projektets förutsättningar rörande kvalité, miljö och arbetsmiljö. Säkerhet kräver att samtliga på arbetsplatsen är engagerade.

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse