Revision på vårt ledningssystem

ISO revision på hela vårt ledningssystem.

Vi har haft DNV på besök för att genomföra ISO revision för vårt ledningssystem inom kvalitét, miljö och arbetsmiljö. Den här gången var det litet speciellt då det är dags för en standard övergång och förnyelse av certifikaten. DNV besökte oss på tre arbetsplatser:

Norrköping sugmuddring, Kajrenovering Söder Mälarstrand och Kajrenoveringar Nynäshamn

Det var några intensiva dagar när revisorerna monterade ner vår verksamhet och tittade på den med helt friska ögon. Hemmablindheten drabbar ju oss alla.

Vi blev jättestolta när revisorerna enades om bl.a. annat följande formuleringar, det känns extra kul när det var tre revisorer och tre arbetsplatser:

  • ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar bra och samarbete är en ständigt närvarande fråga”
  • ”Tydligt kundfokus från ledningen, policyn speglar den synen.”
  • ”Medarbetarna är goda problemlösare”
  • ”Bra styrning och uppföljning av projekt bl.a. via arbetsberedningar, checklistor, bilagor till arbetsberedningen t ex Hilti injektionsmedel, avvikelsehantering och dessa hanteras under byggmöten där beställaren finns med och tar beslut.”

Revisorerna har naturligtvis gett oss några punkter att jobba med, men det är ju så processen fungerar. Vi upplever det som mycket positivt för vår utveckling att med jämna mellanrum få verksamheten genomlyst och vårt tänkande utmanat.

Så sammanfattningsvis gav revisionen ett kvitto på att vi jobbar som vi tänkt och att det får positiva konsekvenser både för beställare och för oss själva.

Slutligen ett stort tack till alla som var på plats och agerade intervjuobjekt.

Nyhetsarkiv

Fler nyheter

Ankarbalk i Gävle hamn

Vi har nu kommit igång med nya projekt i Gävle. Det är jättekul att återigen få förtroende att tillsammans med NCC och Gävle hamn bygga

Läs mer »

Välbehövlig spabehandling

Vårt lilla grävmudderverk SEJT har under semestern fått en välbehövlig spabehandling. Nu är det i sjön igen tillsammans med Lill Lennart i Skellefteå och gräver

Läs mer »

Johan VD får igen.

För att påminna Johan om att han är den bästa chef man kan tänka sig lämnade vi idag över en tavla, som Freddan målat, som

Läs mer »

Vi använder cookies för att optimera din upplevelse